Aktualności

UWAGA! Przebudowa ul. Piastowskiej

Informujemy, że w związku z rozpoczęciem przebudowy ul. Piastowskiej od dnia 29 marca zmieni się organizacja ruchu. Obejmie ona odcinek od mini ronda do skrzyżowania z ul. Kopernika.

Tym samym od ul. Kopernika do mini ronda obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy, natomiast brak będzie możliwości wjazdu w ul. Piastowską od strony mini ronda.

Prosimy o dostosowanie się do tymczasowego oznakowania i zachowania ostrożności podczas wykonywania prac budowlanych. Zalecamy również omijać teren budowy i korzystać z alternatywnych możliwości dojazdu innymi drogami.