Miesiąc: marzec 2023

UWAGA! Przebudowa ul. Piastowskiej

Informujemy, że w związku z rozpoczęciem przebudowy ul. Piastowskiej od dnia 29 marca zmieni się organizacja ruchu. Obejmie ona odcinek od mini ronda do skrzyżowania z ul. Kopernika. Tym samym od ul. Kopernika do mini ronda obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy,…

Opublikowane w Magdalena

Nowy czas urzędowania biur dla beneficjentów ARiMR

Zgodnie z Zarządzeniem nr 32 z dnia 13 marca 2023r Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od dnia 27 marca wchodzi nowy czas urzędowania biur dla beneficjentów ( par.1 pkt 5 podp 3) – od godz. 8:00 do godz. 15:00.

Opublikowane w Magdalena

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert z 9.02.2023 r.

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dotacje zostaną przekazane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn….

Opublikowane w magda

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344) Starosta Jaworski podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 10 marca 2023 r. do  31 marca 2023…