Aktualności

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344) Starosta Jaworski podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 10 marca 2023 r. do  31 marca 2023 r. wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Bolków, obręb 0002, przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.