Aktualności

Postanowienie o powołaniu zespołu do spraw scaleń pełniącego funkcje doradcze podczas szacunku porównawczego gruntów oraz opracowania projektu scalenia gruntów obiektu scaleniowego Snowidza, gmina Mściwojów, powiat jaworski