Aktualności

Rozstrzygniecie II otwartego konkursu ofert

Zarząd Powiatu Jaworskiego uchwałą 18/2023 dokonał rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Jaworskiego w 2023r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej, kultury i sztuki oraz turystyki i edukacji oraz wybrał oferty do realizacji.

Do konkursu wpłynęło w 9 ofert, komisja pozytywnie zaopiniowała 6. Największą przyznaną kwotę dotacji, dostał wielowymiarowy, innowacyjny projekt Jaworskiego Stowarzyszenia Rozwoju Kultury na zadanie
pt. Historia zachowana w dźwiękach. Na ten cel Zarząd Powiatu Jaworskiego przeznaczył 11 490 zł.

szczegóły rozstrzygnięcia dostępne http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public/?id=114882