Aktualności

Konsultacje społeczne – scalenia

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

              W związku z realizacją zagospodarowania poscaleniowego stanowiącego ostatni etap operacji „Scalenie gruntów wsi Luboradz, gmina Mściwojów, powiat jaworski”, realizowanej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego PROW 2014-2020

Starosta Jaworski

zaprasza mieszkańców wsi Luboradz do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zagospodarowania w zakresie uzgodnienia lokalizacji zjazdów na działki przyległe do drogi transportu rolnego nr 1 w Luboradzu projektowanej przez biuro projektowe MISTA PROJEKT ROKSANA STANEK,
z siedzibą w Wierzchosławicach 50A, 59-420 Bolków, w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego w związku z realizacją projektu „Scalenie gruntów wsi Luboradz, gmina Mściwojów, powiat jaworski” – część 1, w ramach podziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją  i dostosowywaniem rolnictwa
i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020”

Spotkanie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Luboradzu  w dniu 12.07.2023 r.   (środa) o godz. 16:00.