Miesiąc: czerwiec 2023

Konsultacje społeczne – scalenia

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH               W związku z realizacją zagospodarowania poscaleniowego stanowiącego ostatni etap operacji „Scalenie gruntów wsi Luboradz, gmina Mściwojów, powiat jaworski”, realizowanej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i…

Uchwała w sprawie zasad szacunku gruntów wsi Snowidza, gmina Mściwojów, powiat jaworski, gmina Mściwojów, powiat jaworski

UCHWAŁA Z DNIA 15 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia zasad szacunku gruntów wsi Snowidza, gmina Mściwojów, powiat jaworski Działając na podstawie art. 33a pkt 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U….

Postanowienie o powołaniu Komisji pełniącej funkcje doradcze

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 3 ust.1, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniui wymianie gruntów (Dz. U. z 2022 r., poz. 1223 ze zm.), oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r….

Kwalifikacja Wojskowa w 2023 roku w powiecie jaworskim

Kolejna kwalifikacja wojskowa w powiecie jaworskim. W kwietniu ruszyła w Polsce trzymiesięczna kwalifikacja wojskowa młodych mężczyzn, wprowadzona zamiast poboru. Wszyscy stawiający się do kwalifikacji zostaną przeniesieni do rezerwy. Celem kwalifikacji jest sprawdzenie predyspozycji oraz zdrowia psychicznego i fizycznego pod kątem…