Aktualności

Kwalifikacja Wojskowa w 2023 roku w powiecie jaworskim

Kolejna kwalifikacja wojskowa w powiecie jaworskim.

W kwietniu ruszyła w Polsce trzymiesięczna kwalifikacja wojskowa młodych mężczyzn, wprowadzona zamiast poboru. Wszyscy stawiający się do kwalifikacji zostaną przeniesieni do rezerwy.

Celem kwalifikacji jest sprawdzenie predyspozycji oraz zdrowia psychicznego i fizycznego pod kątem zdolności do czynnej służby wojskowej.

Wszyscy stawiający się w bieżącym roku do kwalifikacji zostaną z mocy prawa przeniesieni do rezerwy z dniem, w którym orzeczenie komisji lekarskiej o ich zdolności do czynnej służby stanie się ostateczne. Osoby zgłaszające się przed komisję otrzymają dokument potwierdzający uregulowanie stosunku do służby wojskowej.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji podlegają w tym roku mężczyźni urodzeni
w 2004 roku oraz ci urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, a także:

  1. osoby, które w latach 2021 i 2022 :

– zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

– zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

  • kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.                  

W powiecie jaworskim kwalifikacja rozpocznie się 12 czerwca 2023 r.
i potrwa do 23 czerwca 2023 r. Powiatowa Komisja Lekarska orzekająca stan zdrowia osób podlegających kwalifikacji wojskowej pracować będzie w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Jaworze, przy ulicy Piłsudskiego 11 w godzinach 730 – 1400, wg następującego planu:

12-15.06.2023  r. mieszkańcy Jawora

16-19.06.2023 r.  mieszkańcy Gminy Bolków

20.06.2023 r. mieszkańcy Gminy Męcinka

21.06.2023  r. mieszkańcy Gminy Mściwojów i mieszkańcy Gminy Paszowice

22.06.2023 r. mieszkańcy Gminy Paszowice i mieszkańcy Gminy Wądroże Wielkie

23.06.2023 r. osoby doprowadzone przez Policję, powracające z badań specjalistycznych oraz kobiety.

Osoba po raz pierwszy poddana kwalifikacji wojskowej przedstawia:

– dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

– posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia,

– aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm, bez nakrycia głowy,

– dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia,

– potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji.

            W razie, gdy z ważnych przyczyn osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej nie może stawić się przed Powiatową Komisją Lekarską w wyznaczonym terminie, zobowiązana jest stawić się w innym dogodnym terminie, ale nie później niż do 22 czerwca br.

W stosunku do osób, które nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny będzie nakładana kara grzywny w celu przymuszenia lub przymusowe doprowadzenie przez Policję. Natomiast osoby, które odmawiają poddania się badaniom lekarskim, albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane podlegają w myśl art. 681 ust. 1 ustawy o obronie Ojczyzny, karze grzywny lub pozbawienia wolności.

Okres pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej jest także okazją dla osób poddanych kwalifikacji w latach poprzednich, do wpisu w książeczce wojskowej, przeniesienia do rezerwy. Radzimy skorzystać z tej okazji, gdyż poza tym terminem, konieczna jest wizyta w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Bolesławcu.