Środki Krajowe

PFRON

Informujemy, że w ramach wsparcia ze środków PFRON została zrealizowana inwestycja pn. „Modernizacja ciągów komunikacyjnych i parkingu przy Starostwie Powiatowym w Jaworze w celu likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych”. Projekt ten miał na celu zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do urzędu poprzez likwidację barier architektonicznych.

W ramach realizacji projektu zostały przebudowane ciągi komunikacyjne oraz parking przy budynku Starostwa Powiatowego w Jaworze. Usunięte zostały bariery architektoniczne, takie jak wysokie krawężniki, nierówne powierzchnie oraz brak odpowiednich miejsc parkingowych, które utrudniały osobom niepełnosprawnym samodzielny dostęp do urzędu.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 555 501,86 zł, z czego kwota dofinansowania z PFRON wyniosła 439 550,75 zł. Dzięki realizacji tego projektu osoby niepełnosprawne oraz seniorzy zyskali łatwiejszy i bardziej komfortowy dostęp do budynku Starostwa Powiatowego w Jaworze. Program „Dostępna przestrzeń publiczna” pozwolił na stworzenie bardziej przyjaznej i dostępnej przestrzeni dla wszystkich mieszkańców.

Okres realizacji: styczeń – kwiecień 2024 r.    

Całkowita wartość projektu: 555 501,86 zł

Dofinansowanie projektu z PFRON: 439 550,75 zł