Miesiąc: luty 2021

Zimowe utrzymanie dróg

Informacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu jaworskiego 282,6 km dróg powiatowych o nawierzchni twardej jest objętych zimowym utrzymaniem. Na sieci dróg powiatowych objętych zimowym utrzymaniem przyjęto standard III, IV, V i VI jako obowiązujący.

Spotkanie Starosty i Komendanta Artura Bujaka.

Spotkanie z nowym komendantem policji w Jaworze, z panem Arturem Bujakiem. W rozmowie z Aneta Kucharzyk- Starosta Powiatu Jaworskiego, Pan komendant Artur Bujak wielokrotnie podkreślał, że jego najważniejszym przesłaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu jaworskiego oraz współpraca w tym zakresie…

Klaster energii Pogórza Kaczawskiego.

5️⃣ gmin z terenu 2️⃣ powiatów: jaworskiego i złotoryjskiego, podpisało list intencyjny w sprawie utworzenia klastra energii „Pogórza Kaczawskiego”.