Aktualności

Zimowe utrzymanie dróg

Informacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu jaworskiego

282,6 km dróg powiatowych o nawierzchni twardej jest objętych zimowym utrzymaniem. Na sieci dróg powiatowych objętych zimowym utrzymaniem przyjęto standard III, IV, V i VI jako obowiązujący.