Miesiąc: październik 2021

III konkurs fotograficzny rozstrzygnięty

Z przyjemnością informujemy, że konkurs fotograficzny pt. „Odkryj jaworskie- walory krajobrazowe” został rozstrzygnięty. Konkurs miał na celu, pokazanie piękna powiatu jaworskiego, jego walorów krajobrazowych oraz zainteresowanie turystyką jako formą spędzania czasu wolnego. W każdym zdjęciu, które otrzymaliśmy kryje się pasja…

Informacja o ogłoszeniu konkursu ofert

Zarząd Powiatu w Jaworze ponownie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Powiatu Jaworskiego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r….

Starosta Jaworski Informuje

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w związku z brakiem ofert na wykonanie zadania.

Zarząd Powiatu Jaworskiego ogłasza

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Prowadzenie placówki…

Kolejna kwalifikacja wojskowa w powiecie jaworskim.

We wrześniu ruszyła w Polsce trzymiesięczna kwalifikacja wojskowa młodych mężczyzn, wprowadzona zamiast poboru. Wszyscy stawiający się do kwalifikacji zostaną przeniesieni do rezerwy. Celem kwalifikacji jest sprawdzenie predyspozycji oraz zdrowia psychicznego i fizycznego pod kątem zdolności do czynnej służby wojskowej. Wszyscy…