Aktualności

Konkurs na Dyrektora LO rozstrzygnięty

W dniu dzisiejszym komisja konkursowa dokonała wyboru na stanowisko dyrektora I LO w Jaworze Pana Waldemara Szastaka. Nowy dyrektor I LO to osoba z bardzo dużym dorobkiem dydaktycznym oraz naukowym. Jest doktorem nauk humanistycznych i germanistą. Przez wiele lat zajmował też stanowiska kierownicze w instytucjach oświatowych i samorządowych. „Jak wszystkim wiadomo przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora I LO w Jaworze podyktowane było tym, że ś.p. Dyrektor Jacek Wieczorek, wybrany w poprzednim konkursie zmarł w wyniku ciężkiej choroby. Komisja konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele Kuratorium Oświaty, przedstawiciele oświatowych związków zawodowych, przedstawiciele rady pedagogicznej i rady rodziców tego liceum oraz przedstawiciele organu prowadzącego szkołę czyli starostwa powiatowego w Jaworze, dokładnie zapoznała się z koncepcją funkcjonowania I LO pod kierunkiem Pana Waldemara Szastaka. Jestem przekonana o tym, że nowy dyrektor już od nowego roku szkolnego będzie bardzo dobrze zarządzał szkołą i zrealizuje swoją koncepcję funkcjonowania naszego ogólniaka. Dodam, że Pan Waldemar Szastak jest absolwentem I LO. Zwycięzcy konkursu gratuluję a członkom komisji bardzo dziękuję za intensywną pracę” – powiedziała Pani Aneta Kucharzy Starosta Jaworski.