Aktualności

Laureaci III Konkursu „Żołnierze Wyklęci – na zawsze w naszej pamięci”.

Rozstrzygnięta została kolejna edycja konkursu pn. „Żołnierze wyklęci – na zawsze w naszej pamięci”. Ocenie poddaliśmy 40 prac plastycznych i 9 prac multimedialnych. Podjęcie decyzji było bardzo trudne. Ostatecznie jury zdecydowało, że nagrodę główną otrzyma Iga Zawadzka ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. J. Korczaka w Jaworze.

W kategorii prac multimedialnych:

I miejsce zdobył Hubert Repech ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. J. Korczaka w Jaworze

II miejsce zdobył Mateusz Raj ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. J. Korczaka w Jaworze

III miejsce zajęła Natalia Woźniewicz ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. J. Korczaka w Jaworze

W kategorii prac plastyczne do lat 10

I miejsce zdobyła Antonina Kosterska z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piotrowicach

II miejsce zajęła Iga Drąg z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piotrowicach

III miejsce zajął Jakub Kowalski ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Jaworze

W kategorii prac plastycznych powyżej 10 lat

I miejsce zajęła Ilona Rozmus z I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Bolka I w Jaworze

II miejsce zajął Grzegorz Długołęcki z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piotrowicach

III miejsce zajęła Olga Grzesiak z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piotrowicach

Z laureatami skontaktujemy się osobiście w celu ustalenia terminu odbioru nagród.

Dziękujemy nauczycielom szkół, którzy zaangażowali się w przygotowanie prac konkursowych swoich uczniów: SP Piotrowice, SP Wiadrów, SP nr5 w Jaworze, I LO w Jaworze, PCKZiU, SP Męcinka, SP nr1 w Jaworze, SP Wądroże Wielkie.

Antonina Kosterska; Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piotrowicach
Ilona Rozmus; I Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Bolka I