Aktualności

System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP)

System Monitorowania Usług Publicznych to rozbudowana baza danych o usługach publicznych świadczonych przez samorząd terytorialny, gminy i powiaty. Za pomocą wskaźników monitoringowych umożliwia sprawdzanie sposobu działania JST w dziewięciu obszarach:

👉 edukacja,

👉 ochrona środowiska,

👉 gospodarowanie nieruchomościami,

👉 lokalna polityka społeczna,

👉 kultura i rekreacja,

👉 drogownictwo i transport,

👉 inwestycje i budownictwo,

👉 geodezja i kartografia,

👉 podatki i opłaty lokalne.

Wszystkie dane do naliczania wskaźników pochodzą z oficjalnych źródeł, które dostarczają same JST uzupełniając sprawozdania statystyczne oraz baz danych pozostających w gestii ministerstw i urzędów centralnych (takich jak: sprawozdania budżetowe, System Informacji Oświatowej, itp.).

Zyskasz narzędzie, dzięki któremu zawsze pod ręką będziesz mieć fakty przydatne przy: tworzeniu raportów o stanie gminy lub powiatu, wykonywaniu analizy skuteczności dostarczanych przez JST usług, przygotowaniach do dyskusji z mieszkańcami, samorządowcami i innymi przedstawicielami JST.