Aktualności

PESEL i Profil Zaufany dla obywateli Ukrainy

Centralny Ośrodek Informatyki przygotował film instruktażowy dotyczący procesu nadania numeru PESEL, informacji o Profilu Zaufanym oraz aplikacji mObywatel dla obywatela Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy od 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Polski. Przygotowany materiał ma stanowić pomoc dla obywateli Ukrainy w wyjaśnieniu kroków związanych z nadaniem numeru PESEL, informacji dotyczących aplikacji mObywatel oraz czym jest Profil Zaufany.

Tutorial został podzielony na trzy części.

Pierwsza z nich pokazuje kroki związane z nadaniem numeru PESEL:

  • Kto może uzyskać? 
  • Gdzie dostać numer PESEL?  
  • Co musisz przygotować? 
  • Jak dostać numer PESEL?
  • Ile będziesz czekać? 
  • Ile zapłacisz?

Druga część dotyczy Profilu Zaufanego oraz objaśnia proces jego założenia. Trzecia część filmu dotyczy niezbędnych informacji związanych z aplikacją mObywatel i dokumentu Diia.pl przygotowaną dla obywateli Ukrainy.