Aktualności

Dariusz Żelazek nowym Radnym Powiatu

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg”.

Taki tekst ślubowania złożył na wczorajszej sesji Rady Powiatu Dariusz Żelazek, który zastąpił

w składzie rady radnego Stanisława Witka. Życzymy nowemu radnemu podejmowania decyzji

dla dobra  mieszkańców naszego powiatu.