Aktualności

Otwarty Konkurs Ofert

Zarząd Powiatu w Jaworze ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, turystyki, kultury i sztuki oraz ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców powiatu jaworskiego.

Rodzaje wspieranych zadań oraz wysokość środków publicznych na przedmiotowe zadania na rzecz mieszkańców powiatu jaworskiego ujęte na rok 2022:

  • z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa- 50 000,00 zł
  • z zakresu kultury i sztuki – 35 000,00 zł
  • z zakresu ochrony i promocji zdrowia 10 000,00 zł

Konkurs obejmuje przedsięwzięcia realizowane od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022.

Wzory dokumentów do pobrania pod adresem: http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public/?id=113444

Jednocześnie Zarząd informuje o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert. Imiennych zgłoszeń kandydatów należy dokonywać na formularzu zgłoszeniowym http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public/getFile?id=225089 , który należy przesłać w terminie do 15 kwietnia 2022 roku na adres:

Starostwo Powiatowe

ul. Wrocławska 26

59-400 Jawor