Aktualności

„ Obwieszczenie starosty powiatu jaworskiego o zebraniu uczestników scalenia LUBORADZ- okazanie zasad obejmowania w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia”.