Aktualności

Oferty na realizację zadań publicznych

Informujemy, że w dniu 20.06.2022r. wpłynęły oferty na realizację zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r.

Treść ofert zamieszczono na stronie:

http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public/?id=113444