Aktualności

Oświadczenie Anety Kucharzyk Starosty Jaworskiego w/s wypowiedzenia umowy na nieodpłatne użyczenie pomieszczeń starostwa dla zarządu powiatowego OSP

Aneta Kucharzyk – Starosta Powiatu Jaworskiego

Odnosząc się do informacji pojawiających się w lokalnych mediach o rzekomym wypowiedzeniu umowy na nieodpłatne użyczenie pomieszczeń starostwa dla zarządu powiatowego OSP oświadczam, że: 

•             Zarząd Powiatu Jaworskiego nie zawarł umowy z powiatowym zarządem OSP na bezpłatne użyczenie pomieszczeń w starostwie powiatowym, a tym samym nie mogło dojść do jej wypowiedzenia.

•             przez wiele lat jeden z pracowników Starostwa Powiatowego w Jaworze,  poza swoimi obowiązkami służbowymi, prowadził sprawy OSP. Z końcem czerwca b.r. pracownik ten przeszedł
na emeryturę. 

•             jednocześnie informuję, że pracuję nad koncepcją stworzenia możliwości uruchomienia Powiatowego Centrum Inicjatyw Obywatelskich, składającego się z pomieszczeń biurowych, z których będzie mogła korzystać każda organizacja pozarządowa, której działalność ma zasięg powiatowy.

Pragnę podkreślić, że do tej pory powiatowy zarząd OSP, mógł bez przeszkód korzystać z sali konferencyjnej w starostwie i wielokrotnie z tej możliwości korzystał. Podkreślam, że nadal taka możliwość istnieje. Niemożliwe jest jednak udostępnienie dla zarządu powiatowego tej organizacji pomieszczenia biurowego w budynku starostwa na stałe, w którym będzie pracowała osoba nie będąca pracownikiem urzędu, szczególnie poza godzinami pracy administracji powiatowej. Wynika to przede wszystkim z odrębnych ustaleń i obowiązujących procedur bezpieczeństwa. 

Dobro naszych mieszkańców zawsze było i jest traktowane przeze mnie priorytetowo. Powiat Jaworski z dużym zaangażowaniem wspomaga Ochotnicze Straże Pożarne w ich działalności statutowej. Wspieramy strażaków ochotników w gminach, którzy codziennie ratują ludzkie życie i mienie. Każdego roku w ramach bardzo dobrej i stałej współpracy z Powiatową Strażą Pożarną, jednostki gminne są doposażane w samochody ratownicze, w wozy strażackie,  w sprzęt ratowniczy.

Dzisiejsze nieuczciwe nagłaśnianie tematu rzekomego usunięcia zarządu powiatowego OSP z budynku starostwa, co jak wskazałam wcześniej nie miało miejsca, jest dla mnie bardzo przykre i zaskakujące.
Z całą mocą podkreślam, że w ramach swoich obowiązków nadal będę wspierać Ochotnicze Straże Pożarne na naszym terenie i jestem otwarta na wszelkie konstruktywne propozycje. 

Aneta Kucharzyk
– Starosta Powiatu Jaworskiego