Aktualności

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. na obszarze powiatu jaworskiego zadania publicznego, polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji oraz realizację zadania w zakresie edukacji prawnej