Aktualności

BADANIE  POTRZEB PRZEWOZOWYCH W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

na potrzeby dostosowania rozkładów jazdy na liniach powiatowej komunikacji transportu zbiorowego na lata 2023-2024   

Uprzejmie informujemy, że Powiat Jaworski, jako Organizator publicznego transportu zbiorowego prowadzi konsultacje obowiązujących aktualnie rozkładów jazdy na liniach powiatowej komunikacji transportu zbiorowego

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie uwag i wniosków w okresie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r.  na załączonym formularzu ankiety, poprzez e-mail: powiat-jawor@powiat-jawor.pl 

lub skrytkę ePUAP: /SPJawor/skrytka

W tytule e- maila prosimy wpisać:

Badanie potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym

Przy składaniu wniosków za punkt odniesienia prosimy przyjąć obowiązujące na terenie Państwa gmin rozkłady jazdy.

Każdy wniosek o korektę/zmianę rozkładu jazdy zostanie przeanalizowany pod kątem:

  • możliwości zapewnienia dojazdów do szkół, instytucji i urzędów;
  • częstotliwości oraz godzin odjazdów i przyjazdów na danej linii;

możliwości finansowych samorządu Powiatu;