Aktualności

Nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję 2023 – 2027

OGŁOSZENIE

STAROSTY JAWORSKIEGO

z dnia 31 stycznia 2023 r.

o możliwości zgłoszenia kandydatów na członków

Powiatowej Rady Rynku Pracy

W związku ze zbliżającym się terminem upływu kadencji Powiatowej Rady Rynku Pracy  Starosta Jaworski ogłasza nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję 2023 – 2027.

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczym Starosty Jaworskiego            w sprawach polityki rynku pracy. Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.          o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 690 z późn. zm.)          o powołanie w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy mogą ubiegać się przedstawiciele działających na terenie powiatu:

  • terenowych struktur każdej organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego;
  • terenowych struktur każdej organizacji pracodawców reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego;
  • społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych;
  • organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady należy składać w terminie do dnia 24 lutego 2023 r. w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26,           59-400 Jawor, na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

                                                                                                          Starosta Jaworski

                                                                                                          Aneta Kucharzyk