Aktualności

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

 W związku z realizacją zagospodarowania poscaleniowego stanowiącego ostatni etap operacji „Scalenie gruntów wsi Luboradz, gmina Mściwojów, powiat jaworski”, realizowanej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego PROW 2014-2020

Starosta Jaworski

zaprasza mieszkańców wsi Luboradz do udziału w II konsultacjach społecznych dotyczących projektu zagospodarowania terenu w zakresie uzgodnienia lokalizacji zjazdów na działki przyległe do drogi transportu rolnego nr 1 w Luboradzu projektowanej przez biuro projektowe MISTA PROJEKT ROKSANA STANEK, z siedzibą w Wierzchosławicach 50A, 59-420 Bolków, w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego w związku z realizacją projektu „Scalenie gruntów wsi Luboradz, gmina Mściwojów, powiat jaworski” – część 1, w ramach podziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020”. Spotkanie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Luboradzu w dniu   25.08.2023 r.  (piątek) o godz. 16:00.