Aktualności

OGŁOSZENIE Starosty Jaworskiego o możliwości zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Jaworze

Na podstawie art. 44c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2023 poz.100 tj.) i § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2003 Nr 62, poz. 560 z późn. zm.), uprzejmie informuję o możliwości zgłaszania po jednym kandydacie spośród niżej wymienionych podmiotów, działających na terenie powiatu jaworskiego:
– organizacji pozarządowych,
– fundacji,
– jednostek samorządu terytorialnego.
Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać na załączonym formularzu w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor w terminie 30 dni.


Starosta Jaworski
Aneta Kucharzyk