Aktualności

Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu Jaworskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu w 2024 r. na obszarze powiatu jaworskiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji oraz realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego.

https://www.spjawor-bip.pbox.pl/public/?id=114882