Aktualności

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU DO KOMISJI KONKURSOWEJ

Zarząd Powiatu Jaworskiego informuje, że w wyniku ogłoszenia o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu w 2024 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji oraz realizację zadania publicznego w zakresie edukacji prawnej na obszarze powiatu jaworskiego przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego, w wyznaczonym terminie do dnia 10.11.2023 r. do godz.14.30 nie wpłynęło żadne zgłoszenie.