Miesiąc: listopad 2023

Protokół z konsultacji

na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Jaworze został opublikowany protokół z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w atr.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu Rocznego program współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz…

Opublikowane w magda

Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu Jaworskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie powiatu jaworskiego w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia…

Aktualności

Konsultacje społeczne

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w atr.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu„Rocznego program współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z…

Opublikowane w magda

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU DO KOMISJI KONKURSOWEJ

Zarząd Powiatu Jaworskiego informuje, że w wyniku ogłoszenia o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu w 2024 roku punktu…

Uwaga! Zmiana na linii komunikacyjnej nr 502!

Powiat Jaworski, jako organizator publicznego transportu zbiorowego informuje, że w związku z rozpoczętymi robotami drogowymi, nastąpi zmiana trasy w rozkładzie jazdy na linii nr 502 relacji Jawor – Budziszów Mały -Jawor. Ze względu na wynikające utrudnienia w ruchu, prace będą…