Aktualności

Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu Jaworskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie powiatu jaworskiego w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

https://www.spjawor-bip.pbox.pl/public/?id=114882