Aktualności

Otwarty Konkurs Ofert 2024

Zarządu Powiatu Jaworskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej, kultury i sztuki, turystyki i edukacji.

Zadanie nr 1- Ochrona i promocja zdrowia – 30 000 zł
Zadanie nr 2- Kultura i sztuka, turystyka i edukacja– 60 000 zł
Zadanie nr 3- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 50 000 zł

Termin składania ofert upływa 31.01.2024 r. o godzin. 14:00

Pełna treść ogłoszenia w załączniku do uchwały.