Aktualności

Dane o pojeździe za pośrednictwem usługi internetowej od 1 stycznia 2024 r.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii określiło termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie art. 80cba ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, z późn. zm.) na dzień 1 stycznia 2024 r.

Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości, w ustawie – Prawo o ruchu drogowym został dodany art. 80cba, zgodnie z którym każdemu zainteresowanemu, po podaniu numeru rejestracyjnego pojazdu, udostępnia się, za pośrednictwem usługi sieciowej, następujące dane pojazdu:

  1. markę, typ i model (nazwę handlową);
  2. poziom emisji zanieczyszczeń (normy EURO);
  3. rodzaj paliwa, rodzaj pierwszego paliwa alternatywnego, rodzaj drugiego paliwa alternatywnego;
  4. rok produkcji.

Każdy zainteresowany może otrzymać dane o pojeździe za pośrednictwem usługi internetowej.

Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie art. 80cba ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (M. P. z 2023 r., poz. 1463)

Źródło: monitorpolski.gov.pl