Miesiąc: listopad 2021

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Zarząd Powiatu w Jaworze ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu w 2022 r. na obszarze Powiatu Jaworskiego…

Opublikowane w magda

Otwarty Konkurs na prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy

Zarząd Powiatu w Jaworze ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu w 2022 r. na obszarze Powiatu Jaworskiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji oraz realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji prawnej…

Opublikowane w magda

Konsultacje Społeczne

Zarząd Powiatu w Jaworze na posiedzeniu w dniu 02 listopada 2021 r. przyjął  projekt Uchwały Rady Powiatu w Jaworze w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy…

Opublikowane w magda

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Powiat Jawor ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż kostki granitowej z rozbiórki z zanieczyszczeniami i zaprasza do składania ofert: Nazwa i adres sprzedającego: Powiat Jawor- Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor . Opis przedmiotu sprzedaży: Kostka granitowa…

Opublikowane w magda