Środki Krajowe

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Powiat Jaworski w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych realizuje następujące zadania:

Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę skrzyżowania ulic Strzegomskiej, Piastowskiej, Armii Krajowej i Szpitalnej w Jaworze na skrzyżowanie typu mini rondo.

Wniosek o uzyskanie środków na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę skrzyżowania ulic Strzegomskiej, Piastowskiej, Armii Krajowej i Szpitalnej w Jaworze na skrzyżowanie typu mini rondo” złożony został w ramach naboru Funduszu Dróg Samorządowych (obecnie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) na rok 2021.

Budowa mini-ronda miała za zadanie zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu na przedmiotowym skrzyżowaniu, jak również upłynnić ruch pojazdów. Przebudowa skrzyżowania mieszczącego się na styku dwóch dróg powiatowych i dwóch gminnych stanowiła ważny element
w poprawie ruchu drogowego, jak również dostępności do drogi wojewódzkiej oraz drogi ekspresowej S3. Dzięki realizacji inwestycji nastąpił znaczny spadek natężenia ruchu na skrzyżowaniu co ułatwiło
w dużym stopniu szybszy dojazd do drogi wojewódzkiej nr 374 oraz do drogi ekspresowej nr S3. Na uwagę zasługuje również fakt, że droga S3 stanowi ważny element komunikacyjny oraz stanowi łatwy
i szybki dojazd do Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej w Jaworze.

Realizacja tego zadania przeprowadzona została przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości177 994,50 zł oraz środków własnych Powiatu Jaworskiego
w kwocie228 032,50 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 406 027,00 zł.

Inwestycja realizowana była w okresie czerwiec 2021 r. – październik 2021 r.

Wykonawcą prac była firma Jeltech Sp. z o.o. z siedzibą w Piechowicach.