Miesiąc: sierpień 2023

POPC

Cyfrowy Powiat to kolejny – po Cyfrowej Gminie – rządowy program, który skierowany jest do samorządów. W ramach programu, którego celem jest wsparcie rozwoju cyfrowego oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa samorządów, do powiatów w całej Polsce trafi ponad 63 mln zł. Konkurs…

Opublikowane w magda

RPO WD 2014-2020

                Powiat Jaworski rozpoczął realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworze”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działania nr 3.3 „Efektywność energetyczna…

Opublikowane w magda