Miesiąc: grudzień 2023

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie powiatu jaworskiego w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.”

Zarząd Powiatu Jaworskiego na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2023 r. podjął uchwałę nr 60/2023 Zarządu Powiatu Jaworskiego w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn….

Program profilaktyczny „Wektory życia” w szkołach ponadpodstawowych w Powiecie Jaworskim 

 Powiat Jaworski przystąpił do realizacji programu profilaktycznego „Wektory życia” realizowanego w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2022-2026. Powiat Jaworski na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki otrzymał na realizację tego zadania dotację celową…

Utrzymanie przejezdności dróg powiatowych

Informujemy, że służby drogowe powiatu jaworskiego regularnie pracują nad utrzymaniem przejezdności dróg naszego powiatu wg zatwierdzonego przez Radą Powiatu planu. W miarę naszych technicznych możliwości na bieżąco reagujemy na oblodzenie dróg w miejscach newralgicznych tj. na podjazdach, na skrzyżowaniach dróg,…