Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Starostwo Powiatowe w Jaworze ogłasza nabór wniosków

EPS.8341.1.1.2024 Jawor, dn.04 .03.2024 r.

OGŁOSZENIE
Starostwo Powiatowe w Jaworze ogłasza nabór wniosków na przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej oraz nabór wniosków na zwrot kosztów (refundacja) wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Wnioski należy składać w terminie od 04 marca 2024r. do 22 marca 2024r.
Wnioski rozpatrywane są do rozdysponowania środków PFRON w danym roku.
Podpisał w oryginale
Aneta Kucharzyk
Starosta Jaworski