Najnowszy wpis

Otwarty Konkurs na prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy

Zarząd Powiatu w Jaworze ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu w 2022 r. na obszarze Powiatu Jaworskiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji oraz realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji prawnej…

Konsultacje Społeczne

Zarząd Powiatu w Jaworze na posiedzeniu w dniu 02 listopada 2021 r. przyjął  projekt Uchwały Rady Powiatu w Jaworze w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy…

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Powiat Jawor ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż kostki granitowej z rozbiórki z zanieczyszczeniami i zaprasza do składania ofert: Nazwa i adres sprzedającego: Powiat Jawor- Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor . Opis przedmiotu sprzedaży: Kostka granitowa…

III konkurs fotograficzny rozstrzygnięty

Z przyjemnością informujemy, że konkurs fotograficzny pt. „Odkryj jaworskie- walory krajobrazowe” został rozstrzygnięty. Konkurs miał na celu, pokazanie piękna powiatu jaworskiego, jego walorów krajobrazowych oraz zainteresowanie turystyką jako formą spędzania czasu wolnego. W każdym zdjęciu, które otrzymaliśmy kryje się pasja…

Informacja o ogłoszeniu konkursu ofert

Zarząd Powiatu w Jaworze ponownie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Powiatu Jaworskiego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r….

Starosta Jaworski Informuje

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w związku z brakiem ofert na wykonanie zadania.

Zarząd Powiatu Jaworskiego ogłasza

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Prowadzenie placówki…

Kolejna kwalifikacja wojskowa w powiecie jaworskim.

We wrześniu ruszyła w Polsce trzymiesięczna kwalifikacja wojskowa młodych mężczyzn, wprowadzona zamiast poboru. Wszyscy stawiający się do kwalifikacji zostaną przeniesieni do rezerwy. Celem kwalifikacji jest sprawdzenie predyspozycji oraz zdrowia psychicznego i fizycznego pod kątem zdolności do czynnej służby wojskowej. Wszyscy…

III Konkurs Fotograficzny

Starosta Jaworski Aneta Kucharzyk zaprasza do udziału w III Konkursie Fotograficznym ukazującym walory krajobrazowe oraz piękno przyrody powiatu jaworskiego. Prace należy nadsyłać do 18.10.2021 r. Regulamin konkursu dostępny w załączniku.