magda

Otwarty Konkurs Ofert

Informujemy, że Zarząd Powiatu Jaworskiego podjął uchwałę nr 5/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej, kultury i sztuki oraz turystyki i edukacji….

Opublikowane w magda

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w atr.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w sprawie projektu „Rocznego program współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy…

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POWIATU JAWORSKIEGO NA OKRES  10 LAT OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI  POWIATU JAWORSKIEGO Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze, jako kierujący jednostką organizacyjną Powiatu Jaworskiego na rzecz, której został ustanowiony…

Opublikowane w magda

Oświadczenie Anety Kucharzyk Starosty Jaworskiego w/s wypowiedzenia umowy na nieodpłatne użyczenie pomieszczeń starostwa dla zarządu powiatowego OSP

Odnosząc się do informacji pojawiających się w lokalnych mediach o rzekomym wypowiedzeniu umowy na nieodpłatne użyczenie pomieszczeń starostwa dla zarządu powiatowego OSP oświadczam, że:  •             Zarząd Powiatu Jaworskiego nie zawarł umowy z powiatowym zarządem OSP na bezpłatne użyczenie pomieszczeń w…

Opublikowane w magda

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY w zakresie przewozów osób w publicznym transporcie zbiorowym w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. 1. Nazwa i adres organizatora: Powiat Jaworski ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor 2.  Przewidywany tryb udzielenia…

Opublikowane w magda

„odkryj jaworskie” imprezy w powiecie

Zapraszamy do odkrywania powiatu jaworskiego poprzez imprezy kulturalne organizowane przez mieszkańców naszego powiatu. Okres przełomu sierpnia i września to czas przede wszystkim dożynek ale nie tylko 🙂

Opublikowane w magda

Pracownik biurowy – staż

Starostwo Powiatowe w Jaworze poszukuje osób chętnych na staż do wykonywana prac biurowych. Oferta skierowana jest przede wszystkim do osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy, który wówczas za okres stażu może wypłacać stypendium w wysokości 1565,00 zł brutto. Wymagania: *wykształcenie…

Opublikowane w magda

Zasady obejmowania w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia.

Informacje dotyczące scaleń w linku poniżej. http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public/?id=67222

Opublikowane w magda

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości Powiatu Jaworskiego na okres 3 lat

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jako kierujący jednostką organizacyjną Powiatu Jaworskiego na rzecz której został ustanowiony trwały zarząd nieruchomości, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Kaczorowie gmina Bolków ul. Kamiennogórska 9. Więcej szczegółów na stronie http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public/?id=113444

Opublikowane w magda

Uwaga! Zmiana organizacji ruchu.

Informujemy, że w związku z rozpoczęciem prac budowlanych przy murze oporowym nad potokiem Mokrzyna w Mysłowie wprowadzono tymczasową organizację ruchu. W celu zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót budowlanych zamknięty został niewielki odcinek drogi powiatowej w obrębie budynków nr 82-85. Prace budowlane…

Opublikowane w magda